Levensverhaal

Veel mensen krijgen in een bepaalde periode van hun leven de behoefte om terug te kijken. Vaak is dat wanneer ze weten of voelen dat het einde van hun leven niet meer zo heel ver weg is. Maar het kan ook gebeuren wanneer ze voor een belangrijke keuze staan.

Je kunt een stapje verder gaan en die terugblik in boekvorm gieten. Dat kun je natuurlijk zelf doen, maar er kunnen ook allerlei redenen zijn waarom je een ander wilt vragen dat met je en voor je te doen.

Schrijverij Het Leven biedt aan uw biografie met u en voor u te schrijven. Dat houdt in dat u met mij een aantal weken of maanden lang intensief bezig bent met terugblikken, herinneringen ophalen en desgewenst foto's erbij zoeken. De ervaring leert dat dit proces vaak minstens even mooi is als het product. Er worden ontdekkingen gedaan, nieuwe verbanden gelegd, soms onafgewerkte zaken afgewerkt, we lachen en pinken zo nodig een traantje weg.

Het resultaat kan een gedrukt boek zijn over uw leven in een oplage die u wilt: u kunt kiezen voor één exemplaar, maar ook voor honderd. Het resultaat kan ook een mooie (multo)map zijn met daarin uw levensverhaal.

"Een groot compliment voor jou en voor de manier waarop jij het levensverhaal van tante Tjallie hebt opgeschreven ...
Het is echt een tijdsbeeld, bijna een eeuw, van het leven van niet alleen Tjallie maar van het hele gezin."